اینوتکس 2015

پس از سه سال برگزاری موفق نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری، دومین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری در تاریخ 20-23 خرداد سال 1394، با حضور 47 شرکت خارجی از 15 کشور دنیا،آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، سوئد، رومانی، یونان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان و پاکستان و شرکت های دانش بنیان ایرانی برگزار گردید. همچنین برای اولین بار، نشست بین المللی شبکه سازی نوآوری در حاشیه نمایشگاه INOTEX2015 برگزار گردید. برگزاری دو نشست ارائه فناوری توسط..

دو شرکت فرانسوی و روسی حاضر در نمایشگاه و همچنین برگزاری دو کارگاه آموزشی از دیگر اتفاقات جانبی این نمایشگاه بود. در این دوره از

نمایشگاه، شاهد افزایش تعداد قراردادهای انتقال تکنولوژی به میزان 25 قرارداد با ارزش بالغ بر 30 میلیون دلار بوده ایم.