فرم ثبت نام در نشست

 توجه: تمامی قیمت ها به ریال می‌باشد.

تعرفه ثبت نام نشست شبکه سازی نوآوری سال 1396
 
نوع شرکت کننده نشست یک روزه دوروزه
شرکت های دانش بنیان 1,500,000 3,000,000 5,000,000
دانشگاهیان و مجموعه‌های سیاست‌گذار 2,000,000 3,500,000 6,000,000
صاحبان کسب و کار 2,500,000 4,000,000 7,000,000
ملاحظات ثبت نام قبل از 17 ارديبهشت شامل 25% تخفيف می گردد.
 ثبت نام گروهي تا 3 نفر شامل 10% و بالاي 3 نفر شامل 20% تخفيف می شود.
ثبت نام دو روزه نشست، شامل یک دعوت نامه به نام شخص ثبت نام شده جهت شرکت در مراسم افتتاحیه می‌شود.
 ثبت نام یک روزه نشست، شامل یک عدد بن ناهار رایگان برای همان روز ثبت نام می شود.