رسانه ها

رسانه های زیادی در دنیا فعالیت میکنند ولی تعداد رسانه هایی که بصورت تخصصی در زمینه کارآفرینی و نوآوری فعالیت دارند، زیاد نیستند. رسانه های تخصصی حوزه استارتاپی، می توانند اکوسیستم را فعال و پویا نگه دارند و به جریان اطلاعات و اشتراک تجربیات کمک موثری کنند.
ما یک بخش ویژه برای رسانه های استارتاپی در نظر گرفته ایم. آنها با حضورشان در نمایشگاه، می توانند خود را هر چه بیشتر به اجزای مختلف این اکوسیستم معرفی کنند و کاندیداهای خوبی برای مصاحبه ها و محتواهایی که در آینده تولید خواهند کرد، بیابند. از طرفی آنها می توانند به مخابره اخبار و وقایع نمایشگاه بپردازند و زبان گویای نمایشگاه در گوش مخاطبین شان باشند.
این دلایل، انگیزه اصلی نمایشگاه را از ایجاد یک بخش مجزا برای این رسانه ها تشکیل می دهد. اگر چه ظرفیت نمایشگاه برای این بخش خیلی بزرگ نیست؛ ولی آنها شرکای ما در نمایشگاه هستند که می توانند به رشد سریعتر کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه کمک کنند.
صاحبین رسانه های استارتاپی از طریق لینک زیر درخواست حضورشان در نمایشگاه را تکمیل کنند:
 

چرا شرکت کنم؟


نمایشگاه اینوتکس، گردهمایی بزرگی از بازیگران اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور است...

اطلاعات بیشترتماس با ما


آدرس: مجتمع سراج، پارک فناوری پردیس، کیلومتر 02 جاده دماوند، تهران، ایران

تلفن: +9821 88503030

فکس: +9821 88503030

ایمیل: info@inotex.com

آدرس پستی : 1657163871

برگزار کننده و هماهنگ کننده


copyright inotex 2017-2018 - privacy policy