کمیته اجرایی

کمیته اجرایی نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

ششمین نمايشگاه بين‌المللی فناوری و نوآوری (INOTEX۲۰۱۷) با همت پارك فناوری پرديس و با مشاركت معاونت علمی ‌و فناوری رياست‌جمهوری و مركز همكاریهای فناوری رياست جمهوری برگزار خواهد شد.

پارک فناوری پردیس با هدف توسعه تعاملات فناوری- تجاری بین­ المللی اقدام به طراحی بستری برای شکل‌گیری این تعاملات نموده که منجر به برنامه­‌ریزی جهت برگزاری نمایشگاهی بین­ المللی در راستای به نمایش درآمدن آخرین دستاوردهای شرکت‌های توانمند بین المللی از دیگر کشورهای در حوزه فناوری و نوآوری، در ایران گردید.

همچنین به منظور بهره­‌برداری حداکثری از حضور شرکت‌های خارجی در ایران، دبیرخانه نمایشگاه "شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان (ITEM Co)" (یکی از مجموعه­‌های وابسته به پارک فناوری پردیس) را به عنوان کارگزار انحصاری برگزارکننده نمایشگاه و متولی برنامه­ ریزی برای برگزاری نشست­‌های تخصصی جانبی جهت ارتباط رو در رو با طرف‌های ایرانی و هچنین برگزاری نشست­‌های انتقال فناوری در نظر گرفته است.

تجربه برگزاری پنج دوره این نمایشگاه در سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، برگزار کنندگان این نمایشگاه را بر آن داشت که ششمین دوره این نمایشگاه را با سطح کیفی و کمی بالاتری نسبت به سالیان گذشته برگزار نمایند.