دسترسی به نمایشگاه

دسترسی به ششمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری INOTEX۲۰۱۷:

شما می­ توانید مناطق مرتبط با نمایشگاه را در نقشه زیر ملاحظه فرمایید.