تماس با ما

دبیرخانه نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری :

آدرس:تهران- کیلومتر  ۲۰ جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- مجتع سراج- واحد ۱۱۲- شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان
صندوق پستي: ۱۶۵۷۱۶۳۸۷۱
تلفن: ۷- ۷۶۲۵۰۷۳۵-۰۲۱
فكس:۷۶۲۵۰۲۸۴-۰۲۱

ایمیل : info@inotex.com