شرایط شرکت کنندگان

شرایط حضور در نمایشگاه:

شرکت‌هایی می‌توانند در نمایشگاه INOTEX ۲۰۱۷  شرکت کنند که دارای شرایط زیر باشند:

  • شرکت فناور با سابقه‌ی مناسب در بازار
  • شرکت‌هایی با محصولات نوآورانه ای که فناوری و دانش فنی ساخت محصول توسط خود شرکت مهیا شود.

 

در صورت دارا بودن موارد فوق، شما می‌توانید به عنوان شخص حقوقی اقدام به ثبت‌نام اولیه نمایید و پس از بررسی توسط کمیته‌ی ارزیابی نمایشگاه، در صورت حائز شرایط شناخته‌شدن شرکت مطبوع شما و اعلام از طریق دبیرخانه‌ی نمایشگاه، در نمایشگاه شرکت نمایید.

نظر به اینکه هدف‌گذاری نمایشگاه در جهت حضور هرچه بهتر شرکت های فناور و نوآور می‌باشد از همه‌ی فعالان حوزه‌های مختلف تکنولوژی که حائز شرایط فوق‌الذکر می باشند دعوت می‌شود تا در این رویداد بین المللی حضور به‌‌هم برسانند.

در صورت ثبت‌نام بعد از تاریخ اتمام ثبت‌نام، شما در لیست انتظار قرار خواهید گرفت و در صورت حذف هر شرکت توسط کمیته ارزیابی، مجددا شانس حضور در نمایشگاه را پیدا خواهید کرد.

درصورت نیاز به فضا جهت برگزاری جلسات، ارائه محصولات شرکت خود و غیره، درخواست‌های مکتوب خود را تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایید.