حامیان نمایشگاه

حامیان اصلی:

 • مرکز همکاری­‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

حامیان معنوی:  

 • شبکه تبادل فناوری کشورهای اسلامی در حال توسعه
 • اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
 • اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
 • سازمان توسعه تجارت ایران
 • سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • وزارت صنعت معدن و تجارت
 • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
 • وزارت نفت
 • صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • صندوق نوآوری و شکوفایی

 

شبکه تبادل فناوری کشورهای اسلامی در حال توسعه

پارک فناوری پردیس

شرکت مدیریت راهکار تجارت کوشا

شبکه فن‌بازار ملی ایران

اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران

شرکت مدیریت فناوری صادرات ایران

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

مرکز همکاری­‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

وزارت صنعت معدن و تجارت

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت