منشور INOTEX

منشور نمايشگاه بين‌المللي فناوری و نوآوری

 

گذر از اقتصادهای سنتی به اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری، رويكردی اجتناب ناپذير است. بررسی‌ها نشان می دهد که، بسیاری از نوآوری‌های تأثیرگذار در دهه‌های اخیر نه در شركت‌های بزرگ، بلكه در شركت‌های كوچك و گاه متوسط بوجود آمده اند. این‌گونه شركت‌ها همچنین به عنوان موثرترین ساز و كار درجهت توسعه فرصت‌های شغلی در اقتصاد‌های رو به پیشرفت شناخته می شوند. قطعا يكی از مهمترين راه‌های توانمندسازی كشورها در حوزه علم و فناوری، تكيه بر شركت‌های فناور و دانش‌محور و گشودن دريچه تعاملات در عرصه بين‌المللی با كشورهای دنيا مي‌باشد. اين همكار‌یها باعث پيشرفت و شكوفايی در عرصه علم و فناوری در كشورها و تداوم آن باعث رشد اقتصادی آنها با تكيه بر منبع فنا ناپذير علم مي‌گردد.

دستيابي به اين هدف متعالي نيازمند ابزارهایی است كه از مهمترین آن، نمايشگاه‌های بين‌المللی و قرار گرفتن در زنجيره جهانی عرضه و تقاضای فناوری دنیاست. بر همين اساس نمايشگاه بين‌المللی فناوری و نوآوری با تاكيد بر فناوری به به‌عنوان كاربرد دانش در توسعه جوامع بشری و نوآوری به‌عنوان بكارگيری ايده‌هاي نوين فعالیت می کند.

اهداف نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری:

توسعه فناوری با استفاده از ظرفيت‌های بين‌المللی

رشد فناوری و توسعه كاربرد آن در برخي از كشورها، بيشتر و در برخي ديگر كمتر اتفاق افتاده است كه اين رويداد بين‌المللي زمينه مناسبی برای تبادل تجربيات كشورهاي مختلف در فناوري‌هاي جديد و كاربرد‌هاي بروز آنها را فراهم میآورد.

بزرگترين بازار فناوری منطقه

پيشرفت‌های فناوری ايران در ساليان اخير و ايجاد زيرساخت‌های توسعه فناوری و همچنين موقعيت جغرافيايي، اقتصادی و ژئوپوليتيكی ايران، ظرفيت تبديل شدن به هاب فناوری منطقه را در تمامی حوزه‌های فناوری ايجاد نموده است که اين نمايشگاه در آينده‌اي نزديك به بزرگترين فن‌بازار بين‌المللی جهت عرضه و تقاضاي فناوری و ارايه آخرين نوآوري‌هاي دنيا در حوزه فناوری تبدیل خواهد شد.

شكل‌گيري تجارت و تعاملات اقتصادي حول فناوری

حمايت نمايشگاه از انعقاد قراردادهاي انتقال فناوری و پشتيبانی از تجاریسازی آنها زمينه مساعدی برای شركت‌های فناور ايجاد مي‌كند تا بتوانند با بهره‌گيری از برترين فناوریهاي روز دنيا، زنجيره توليدات محصولات فناورانه خود را گسترش داده و با دسترسي بيشتر به بازارهاي جهانی با تكيه بر فناوریهای بروز، براي كشور توليد ثروت نمايند.

تبادل تجارب شركت‌های موفق در تجاریسازی و توسعه فناوری

نمايشگاه بين‌المللی فناوری و نوآوری با دعوت از پیشتازان و نخبگان حوزه فناوری از سراسر جهان، كانونی برای گردهما‌يی متخصصان، فناوران و مديران شركت‌هاي فناور شده و با استفاده از ابزارهای مختلف (همايش، نشست‌تجاری، كنفرانس و ...) زمينه‌اي مناسب براي تبادل تجارب فيمابين متخصصان مهيا مي‌كند.

تقویت مناسبات بين‌المللی و افزایش ظرفیت سیاسی با استفاده از فناوری

نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری با دعوت از متقاضیان فناوری از سراسر جهان، زمینه را برای عرضه محصولات فناوری و تبادلات فناوری، فراهم نموده که گسترش مناسبات سیاسی و ظرفیت‌های سیاسی را در بر خواهد داشت.

کمک به شکل گیری و گسترش اتحاد منطقه ای با استفاده از ظرفیت فناوری

نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری با جذب عرضه کنندگان و متقاضیان محصولات فناوری، ظرفیت ایجاد و گسترش اتحاد منطقه ای با فراهم سازی تامین نیازهای فناوری منطقه از خود منطقه را فراهم خواهد نمود.