جلسات B2B

قبل از برگزاری نمایشگاه اینوتکس براساس حوزه­‌های فناوری تک‌تک شرکت ‌های خارجی به کارگزاران تبادل فناوری که در زمان برگزاری نمایشگاه در نمایشگاه مستقر می‌باشند تخصیص داده می‌شوند تا برای هریک از شرکت­‌های خارجی شرکت متناظر ایرانی شناسایی شده و ازاین بستر جهت برگزاری جلسات B2B استفاده گردد.

کارگزاران انتقال فناوری نیز به منظور افزایش سطح تعاملات بین شرکت‌های داخلی و خارجی نسبت به شناسایی شرکت‌های متناظر بر اساس کلیدواژه و معرفی آن‌ها به یکدیگر قبل و حین برگزاری نمایشگاه اقدام می‌کنند. همچنین با به‌کارگیری متخصصان مسلط به زبان انگلیسی در حوزه‌های مربوطه در جهت ارائه اطلاعات تخصصی به متقاضیان و حاضرین در جلسات به برگزاری هرچه اثربخش تر نشست های B2B در حین نمایشگاه جامه‌ عمل پوشانیده خواهد شد.