کمیته علمی

 

فهرست اعضا كميته‌ علمی (به ترتيب حروف الفبا)

مهندس حميد‌رضا اميری نيا

رئيس نشست بين‌المللی شبکه‌سازی نوآوري

دكتر سيد فرهنگ فصيحی

دبیر نشست بين‌المللی شبکه‌سازی نوآوری

 

دكتر سيد كامران باقری

عضو هيأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

دكتر شهاب جوانمردی

مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (فناپ)

دكتر حمیدرضا ربيعی

رئيس پژوهشكده فناوری اطلاعات دانشگاه شريف

مهندس محمود کریمی

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری سیمرغ آریا

دكتر فريدون مهبودی

مدير تحقيق و توسعه شركت سيناژن

دكتر فاطمه هشدار

مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی