مکان برگزاری نشست

سومین نشست بين‌المللي «شبكه‌سازي نوآوري»، در نمایشگاه بین المللی تهران، سالن مروارید برگزار خواهد شد.